Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
21 Nisan 2015 Salı
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 11.09.2012 16:36
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

 ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Pınarça 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/121103

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:40 59500 Çerkezköy/Tekirdağ

b) Telefon ve faks numarası

:

2827265019 - 2827267820

c) Elektronik Posta Adresi

:

fen.isleri@cerkezkoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çerkezköy İlçesi Mücavir Alanlarından Pınarça Köyü, 5. Etap İmar Planının Tasdik Hududu İçindeki Alan

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati

:

10.10.2012 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca yapılmış olan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Basın : 341 

 

 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
İnan ve Albayrak ailelerinin düğün mutluluğu
Yüceer, seçim startını Çerkezköy’den verdi
AK Parti Tekirdağ adaylarını tanıttı
107 sporcu birincilik için ter döktü
Seçmen kağıtları dağıtılıyor
Milletvekili adayları esnafı ziyaret etti
Satranç’ın şampiyonları belli oldu
Halk otobüslerine araç takviyesi
Akaryakıta çifte zam geldi
Ayşe Doğan, Muratlı’da esnafı ziyaret etti
  CERKEZKOY KONUSUYOR
Yüceer, seçim startını Çerkezköy’den verdi

SİYASET BÖYLE BİRŞEY İŞTE....
SEVGİLİ ÇERKEZKÖYLÜLER YÜCEER SEÇİM STARTINI VERDİ PARTİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN. ÇOK ÇOK SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ PINARÇA DERESİNİN ISLAHI İLE İLGİLİ KALAN İKİ KM LİK KISMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ GİBİ HEERZAMAN YAPTIĞI GİBİ TALİHSİZ BİR BEYANDA BULUNDU DEMEKKİ O İKİ KM ARTIK ALLAHA HAVALE EDLİDİ DEMEK BEYANIN DEĞERLEMESİNİ SİZ ÇERKEZKÖYLÜLERİN DEĞERLESİNE SUNUYORUM. ÇOK ÇOK SAYIN BELEDİYE BAŞKANI HALBUKİ İKTİDAR VE KAMU KURULUŞLARI İLE KAVGA ETMEK YERİNE İYİ İLİŞKİLER KURSA SORUNLAR YILAN HİKAYESİNE DÖNMEZ KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLÜR.ÇOK ÇOK SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ SEÇİM BEYANNAMENİ TAKİP EDİYORUM BİR YILI GÇKİN BİR SÜRE GEÇTİ TAAHHÜTLERİNİN ÇOK ÇOK GERİSİNDESİN BİGİN OLSUN İNŞALLAH TAAHHÜTLERİN YERİNE GELİRDE ÇERKEZKÖY HİZMET ALIR VE PARTİMİZ YERELDE İKTİDARINI SÜRDÜRÜR AMA ZOR GÖRÜNÜYOR.SEVGİLİ ERKEZKÖYLÜLER SİYASET BÖYLE BİR ŞEY İŞTE GERİYE DÖNÜK ZEKANIZI DİNLEDİĞİNİZDE BELEDİYE SEÇİMLERİ ÖNCESİ VEKİL BAŞKANI EMEK HIRSIZLIĞI İLE BAŞKANDA VEKİLLE İLGİLİ OLUMSUZ FAALİYETLERDE BULUNDU AMA ŞİMDİ BİRBİRLERİNE BAŞARILAR DİLİYORLAR AMA HALA BİRBİRLERİYLE ASLINDA KALBEN KONUŞMUYORLAR. VE PARTİMİZİN SAYIN İLÇE BAŞKANI PARTİMİZİ TEMSİLEN BASINA ÇIKTIĞINDA VE ZİYARETLERDE TIRAŞ OL AYAKKABILARINI BOYA ÖYLE PİYASAYA ÇIK PALYAÇO GİBİ ÇIKMA LÜTFEN RİCA EDİYORUM BİZ SENİ BUTÜR GÖRÜNTÜLER İÇİN BAŞKAN SEÇMEDİK.
CHP Lİ ALİ PARTİLİ


Halk otobüslerine araç takviyesi

hep beya corluya alınıyor hepten
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çerkezköyde böyle otobus yok Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bile yok neden yok beaaa
ercamn


Bye Bye Türkçe’nin yazarı hayatını kaybetti


Türkiye'de bilim iyi seviyede olmadığına göre demek ki Türkçeyi de iyi seviyede kullanamıyoruz demektir. Bu ilim adamlarıyla birlikte ilim de toprak oluyor... Yaşayanlardan ise ancak öldüklerinde haberimiz oluyor...
Vatandaş


“Peygambere teslim olmak Allah’a teslim olmaktır”

??
Yani şimdi kutsal topraklara piyangoyla insanmı yolladınız? elhamdülillah müslümanım peygamberimide severim, Allah ı da. Sizin bu yaptıklarınızda artık biraz dengesizleşti, biri gider kuran ayetlerini pasta yapar pasttayı keser, ha kuranı yırtmışsın ha pastayı kesmişsin! biri gider kumar yasaklayan dinin mensubu olduğunu unutur piyango oynatır! amavı ne olursa olsun kumar kumardır. Sevap işlemek istiyorsanız gidin fakir fukara birini tesbit edin yollayın umreye, ihtiyaç sahibi vatandaşların iaşesini sağlama yoluna gidin, yani şık olmamış beğenmedim.
Vatandaş


sınıfta kaldık
Programın içi bomboştu.. Feyiz alamadık.. Sunucu şovmenlikte bir numara... Belediye başkanına yalakalıkta da bir numara.. Müftü bey gecmişteki yapilan organizasyonlara bir dönüp baksın nasıl yapılıyormuş diye.. O da olmadiysa istanbuldaki ve diger illerdeki porgramları örnek alsın..
camii cemaati


  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Birgün Gazetesi Bugün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi
Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi Gunes Gazetesi
Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi
Star Gazetesi Takvim Gazetesi Taraf Gazetesi Türkiye Gazetesi
Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yenisafak Gazetesi Zaman Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
G.O.P. Mahallesi, Barbaros Caddesi, Kamburoğlu Sokak No: 10 Çerkezköy - TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 - 725 26 10 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya