Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
29 Kasım 2020 Pazar
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Ana İsale Hattı Çelik Boru Döşenmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 18.03.2013 20:38
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

 İhale Kayıt Numarası    :     2013/32237

 

1- İdarenin

 a) Adresi   :     Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi No;40 59500 Çerkezköy/ TEKİRDAĞ
 b) Telefon ve faks numarası  :     2827265019 - 2827267820
 c) Elektronik Posta Adresi   :     fen.isleri@cerkezkoy.bel.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2- İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 b) Yapılacağı yer :     Çorlu Deresi  ile Pınarça Deresi arasında kalan bölgeye çelik boru ile dere yatağının altından geçirilerek 372mt Ø800 mm Ana İsale Hattı Çelik Boru Döşenmesi işi
 c) işe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
 ç) işin Süresi                    : Yer tesliminden itibaren 180(Yüz Seksen) takvim  günüdür
 
3- İhalenin
 a) Yapılacağı yer :     Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası
 b) Tarihi ve saati      :     05.04.2013 - 10:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya  ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,
 ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırlımaz
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,  belge,
 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahut edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
 4,3,2 Makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
 Cinsi               : Kaynak Makinesi 
 Adet                :  2
 Ekskavatör       : 1
 Kazıcı yükleyici: 1
Kamyon            : 2
 Vinç                 :1
 Jeneratör          : 1
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri
 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.
 Benzer iş tanımı Yapan İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’den  A Alt Yapı İşleri A/III ve A/ IV grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
 4,4,2 Benzer işe  denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Odası adresinden satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 

 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
Vatandaş
Kim bu müteahhit? gerçekten varmı böyle bir olay? eğer varsa niye basın bunu yazmamış? nasıl işllem yapılmış? emniyete ve savcılığa bildirimde bulunulmuşmu?
20.03.2013 11:19
demirci omütait katılacak mı
acaba diyorum bu ihaleye geçtğimiz günlerde belediyeye ait eskisu şebekesinin boruları nı kepçeyle söküp aynı yerdeki hurdacıya satan ihbar sonucu zabıta tarfından tutanak tutulan mütait bu ihaleye girecek mi ve ya belediye bu olayı savcılığa intikal ettirmeyi düşünüyor mu.
18.03.2013 23:30
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
Bir baba daha canına kıydı
Çerkezköy-Kapaklı Oto Center açılıyor
Prof. Dr. Cinel: Bu hafta evden çıkmayın
Tekirdağ'da vaka sayısı yüzde 100 arttı
Vezneler hafta sonu mesai yaptı
Çetin’den Albayrak’a bütçe tepkisi
Eke: En büyük gayemiz bölge insanına hizmet etmek
Vergi ve harçlar yüzde 9 artıyor
Avukatlık mesleğine adım attılar
Genel kurullar 3 ay daha ertelendi
  ANKET
YARIN CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ERKEN SEÇİM OLURSA OYUNU KİME VERİRSİN?
Bu adayların dışında başka bir adaya
Millet ittifakı'nın Adayına
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya