Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
29 Ocak 2020 Çarşamba
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPTIRILACAKTIR ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPTIRILACAKTIR ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 12.07.2013 01:29
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto
 İhale Kayıt Numarası 2013/91386
 
1- İdarenin
 a) Adresi ÇERKEZKÖY BELEDIYE BASKANLIGI GAZI MUSTAFA KEMAL PASA MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 40 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
 b) Telefon ve faks numarası 2827265019 - 2827267820
 c) Elektronik Posta Adresi fen.isleri@cerkezkoy.bel.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2- İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 b) Yapılacağı yer İlçemiz Çerkezköy Ambardere Mevkiine (Lalezar - Göknar - Orkide - Sarıçam (Okul Önü) Caddeleri, Yosun – Kanuni - Durmuş - Plevne - Orhan Güngör – Varna - Dr.Şevket – Ümran – Aksel – Yamalı – Sağlık – Akçay – Koçar - Hürriyet – Yakamoz - Mehter Sokaklara ve Orman Yolu (Plevne Sokak ile Hallaçlı Yolu arası))
 c) İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç) İşin süresi Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
 a) Yapılacağı yer Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Odası
 b) Tarihi ve saati 30.07.2013 - 10:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
 CİNSİ                                     ADEDİ
 
Damperli Kamyon                     1
Mıcır Serme Makinesi               1
Mıcır Yıkama Tesisi                  1
Silindir                                     1
Süpürme Makinesi                   1
Distribütör Makinesi                 1
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'den A Alt Yapı İşlerinden V. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Odası adresinden satın alınabilir. 
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
 
basın : 299
Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
Çalışmalar 2021 Mart ayında başlayacak
Trakya Gönüllüleri Derneği Başkanlığına Demirkıran seçildi
Öğrencilere buz pateni pisti kuruldu
Ergene’de tarihi eser operasyonu
Dualarla deprem bölgesine uğurlandı
Solucan gübresi tarımın her alanında yüksek verim veriyor
Step-Aerobik ve pilates kursu kayıtları başladı
Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
Ergene’de denetimler aralıksız sürüyor
Organik atıklar sıvı gübreye dönüşecek
  ANKET
ÇERKEZKÖY'ÜN SOKAK VE MAHALLELERİNDE YAPILAN SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANMALI MI?
HAYIR YASAKLANMAMALI
EVET KESİNLİKLE YASAKLANMALI
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya