Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
07 Temmuz 2020 Salı
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 3' ÜNCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 15.04.2016 01:13
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 3' ÜNCÜ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY 3 ZH.TUG.K.UĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 7 KISIM GIDA MADDESİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2016/108521

1- İdarenin

a) Adresi                                                            : Fatih Man.Akın Akın Cd. Subay Loj. İhale Komisyon                                                                                                     Başkanlığı 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası                      : 2827268743 - 2827269332

c) Elektronik Posta Adresi                                           : kbozel@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 7 KISIM GIDA MADDESİ MAL ALIMI

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : Taşınır (Tüketilebilir)-104 Mal Saymanlığı -

                                                                                ÇERKEZKÖY /TEKİRDAĞ

c) Teslim tarihi                                                 : BÖREKLİK YUFKA sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01                                                                      haziran 2016 ve 30 mayıs 2017 tarihleri arasında günlük-                                                                                                             haftalık ihtiyaçlar nispetinde alınacaktır. EKMEK MAYASI                                                                                                           sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare adına saymanlık                                                                                     tarafından yapılan tebligata istinaden 01 haziran 2016 ve 30                                                                                                             mayıs 2017 tarihleri arasında günlük-haftalık ihtiyaçlar                                                                                                             nispetinde alınacaktır. YOĞURT TAM YAĞLI KOVA                                                                                                   sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare adına saymanlık                                                                                   tarafından yapılan tebligata istinaden 01 haziran 2016 ve 30                                                                                                      mayıs 2017 tarihleri arasında günlük-haftalık ihtiyaçlar                                                                                                                nispetinde alınacaktır. UHT İÇME SÜTÜ 1/1 LİK 01 temmuz                                                                        2016 ve 30 haziran 2017 tarihleri arasında günlük-haftatık-                                                                                                     aylık ihtiyaçlar nispetinde alınacaktır. YOĞURT TAM YAĞLI                                                                        200 GR.LIK sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare                                                                                                                adına saymanlık tarafından yapılan tebligata istinaden 01                                                                                                       haziran 2016 ve 30 mayıs 2017 tarihleri arasında günlük-                                                                                                                haftalık ihtiyaçlar nispetinde alınacaktır. MİLFÖY HAMURU                                                                        DONDURULMUŞ sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01                                                                                      haziran 2016 ve 30 mayıs 2017 tarihleri arasında günlük-                                                                                                             haftalık ihtiyaçlar nispetinde alınacaktır. GELENEKSEL                                                                                                  REÇEL 40 GR.LIK toplam üç taksit. Birinci taksit                                                                                                                     sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 on gün içinde                                                                                                          50.000 ad.(20.000 ad kayısı-15.000 ad. Vişne-15.000 ad. Çilek                                                                                                reçeli).ikinci taksit 01-20 ağustos 2016 tarihleri arasında                                                                                                                 50.000 ad,(20.000 ad kayısı-15.000 ad. Vişne-15.000 ad. Çilek                                                                                   reçeli). Üçüncü taksit 01-20 ekim 2016 tarihleri arasında                                                                                                             50.000 ad.(20.000 ad kayısı-15.000 ad. Vişne-15.000 ad. Çilek                                                                                   reçeli) teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 3'üncü Zh.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati : 11.05.2016 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıttı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile.tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3'üncû Zh.Tüg. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3'üncü Zh.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı-Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLN:00307553 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
28 yaşındaki genç denizde boğuldu
Kural ihlali ucuz atlatıldı
Cinayet şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kadın üreticilerin lavanta üretimine ilgisi arttı
Takılar cansız mankene takıldı
İlk kurbanlıklar 15 Temmuz'da gelecek
Turnuvada dereceye girenler belli oldu
Yüksel, Süleymanpaşa’da yapılan çalışmaları anlattı
Kapaklı meclisi ikinci oturumu tamamladı
  ANKET
Sizce aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye'nin 2020’deki en önemli sorunlarının başında yer alıyor?
2020'nin İlk Altı Ayında Oluşan Bütçe Açığı
Ayasofya'nın İbadete Açılmasına Yönelik Tartışmalar
Covid-19'un Yol Açtığı Sorunlar
İşsizlik Sorunları
Terör Sorunları
İç Siyasetteki Sorunlar
Ekonomik Sorunlar
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya