Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
21 Mart 2019 Perşembe
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
T.C. TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI   26 NOLU KÜÇÜK SANAYİ İŞYERİ TAKSİTLİ SATIŞ İLANI
 1. Facebook Paylaş

 2. Twitter Paylaş

 3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 04.07.2018 10:16
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

MADDE 1-Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan İnönü Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi 3.Sokak  1589 ada 1 nolu parselde yer alan  26 bağımsız nolu  Küçük Sanayi Asma Katlı 137 m² olan İş Yeri  Belediyelerin İşyeri, Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15.maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun  35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 10.07.2018  Salı günü saat : 10:30'da  Belediye Encümeni tarafından  Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi  Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat  Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

                  İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi İnönü Mahallesi  Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası zemin katta yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenebilirler. 

               Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde   her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

 

MADDE 2 -İnönü Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi 3.Sokak 1589 ada 1 nolu parselde yer alan 26 bağımsız nolu  Küçük Sanayi Asma Katlı 137m² olan İş Yerinin muhammen bedeli                436.406,25 TL-(DörtyüzotuzaltıbindörtyüzaltıTürklirasıyirmibeşkuruş)'dır. Geçici teminat muhammen bedelin %3 (yüzde üç) 'ü  oranında olup , miktarı 13.092,18 TL- (OnüçbindoksanikiTürkLirasıonsekizkuruş)'dır. 

İhale bedelinin % 50 'si peşin, geri kalanı  24 ay aylık taksitlerle yıllık % 2 vade farkı eklenerek ödenecektir.

 

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

 

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

            Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

 b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, 

 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

 2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

 

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

 

 

 

MADDE 6 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, 
 3. Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ,
 4. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 5. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 7. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k)   Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişininnoter tasdikli imza sirküsü,

l)    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli suretive yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 • Şartname alındı makbuzu.
 • Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak) 

 

MADDE 7- Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi  Eski Cami Caddesi No:4/6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odası adresinde bulunan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına  10/07/2018 Salı günü saat 10:30 'da teslim etmelerive hazır bulunmaları gerekmektedir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

                                        İLAN OLUNUR.

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şube Başkanı Yusuf Hayri yaptığı basın açıklamasında Yeni Zelanda da Müslümanlara yapılan katliamı lanetlediklerini belirtti.  Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şube Başkanı Yusuf Hayri yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda da onlarca Müslüman kardeşimizi camide  ibadet  ederken hunharca katleden,  insanlıktan nasibini alamamış bu canileri esefle lanetliyorum.  Teröristin manifestosunda ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız için sarf ettiği cümleler üzerinde çok ciddi olarak düşünmeliyiz. 16 bin kilometre uzaklıkta dünyanın bir ucundaki teröristin Cumhurbaşkanımızla İstanbul’la ne işi olur acaba? Bilinçli olarak yayınladığı bildirgelerle, silahının üstünde yazdığı yazılarla Müslüman Türkleri, Ayasofya’yı hedef göstermesinin arkasında hangi akıl var? Bu insanlık dışı eylemler, ülkemize ve milletimize yönelik tükenmeyen haçlı zihniyetinin açık bir fotoğrafıdır. Bu vahşet aslında, emperyalist Batı’nın tarihinin ve karakterlerinin çok güzel bir özetidir. Teröristin hain saldırısı sonrası yayınladığı mesajları neden bu coğrafyada güçlü olmak ve ilelebet güçlü kalmak zorunda olduğumuzu bir kez daha kafamıza kazımıştır. Lanet olsun teröre ve destekçilerine. Katliamda hayatlarını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah ‘tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Çerkezköy Eğirim-Bir Sen ailesi olarak acılarını paylaşıyoruz” dedi.
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
Servis derdi Arçelik’i gerdi
Danış ailesinin acı günü
Kozuva: 31 Mart bizim doğum günümüz olsun
Olay yerinden kaçtı; polisten kaçamadı
“Gönüllere giremedikten sonra zorla güzellik olmaz”
DSP’liler küfür ve hakaretleri yargıya taşıdı
Kaymakam Abban ödülü Bakan Soylu’nun elinden aldı
Dinçer Ersoy’u kabri başında andılar
Hayri: Katliamı lanetliyoruz
“Kentten köye göçü sağlama mecburiyetimiz var”
  ANKET
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA TERCİHİNİZ NE OLACAK?
METİN DÖNMEZ'E OY VERECEĞİM
EROL KAYA'YA OY VERECEĞİM
YILMAZ BULUT'A OY VERECEĞİM
SÜLEYMAN KOZUVA'YA OY VERECEĞİM
VAHAP AKAY'A OY VERECEĞİM
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya