Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
06 Aralık 2021 Pazartesi
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
Resmi ilan
Resmi ilan
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ (TETUS) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 15.11.2017 16:08
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto


MADDE 1- Yönetmeliğin dördüncü maddesine aşağıda açıklanan tanım eklenmiştir.

            “Madde 4- (1) Dönüşüm: Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi kapsamında minibüslerin otobüse dönüşmesi ile otobüslerin elektronik ücret toplama sistemine dâhil olarak Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale gelmesi işlemidir.”

MADDE 2- Yönetmeliğin altıncı madde (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 6- (4) ğ) İliçi Yetki Belgesi kapsamında çalışan veya çalışma hakkı bulunan ancak dönüşüme girmeyen otobüslerde, yukarıdaki teknik özellikler aranmayacak olup, bu araçlar için uygulanacak teknik özellikler UKOME tarafından belirlenecektir.”

MADDE 3- Yönetmeliğin yedinci madde (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 7- (2) ğ) Dönüşüme girmeyerek taşımacılık yapmaya devam edenler için bu yönetmelikteki teknik özellikler aranmayacak olup, bu araçlarda istenilecek teknik özellikler UKOME tarafından belirlenecektir.”

MADDE 4- Yönetmeliğin dokuzuncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 9- (3) Yukarıdaki belgeleri ibraz eden talep sahiplerine, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.”

MADDE 5- Yönetmeliğin onuncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 10- (2) Yukarıdaki belgeleri ibraz eden talep sahiplerine, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile Güzergâh İzin Belgesi düzenlenir.”

MADDE 6- Yönetmeliğin onbirinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 11- (1) Köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde dönüşüme girmeyerek taşımacılık yapmaya devam edenler ve İliçi Yetki Belgesi ile tarifeli taşımacılık yapan araçlar; düğün, nişan, cenaze, piknik, asker uğurlama, hac ve umre dönemi yolcu uğurlama ve karşılama gibi sosyal etkinliklerde taşımacılık yapmak istemesi halinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunacaktır. Başvuru sahiplerine Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile tek seferlik Sosyal Etkinlik Grup Yolcu Taşımacılığı Geçici Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenir. Ancak turizm etkinlikleri çerçevesinde yapılan organizasyon faaliyetleri bu izin belgesinin kapsamı dışındadır. Sosyal Etkinlik Grup Yolcu Taşımacılığı Geçici Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Belediye Gelirleri Kanununa göre Meclis tarafından belirlenen ücret tahsil edildikten sonra düzenlenir.”

MADDE 7- Yönetmeliğin onikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 12- (3) Şoför Tanıtım Kartı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile bir defalığına düzenlenir. Bu kart, şoförün aynı araçta çalışmaya devam ettiği sürece geçerli olup, ücreti alınmak kaydıyla her yıl vize edilir.”

MADDE 8- Yönetmeliğin onüçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 13- (1) Araç Uygunluk Belgesi, Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsten otobüse dönüşen Özel Toplu Taşıma Otobüsleri için Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile düzenlenir. Özel Halk Otobüsleri için düzenlenecek Araç Uygunluk Belgesi karşılığında, ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen bedel alınır.
(2) Reklam izin belgesi; “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak müracaatta bulunan araçlara, ücrete tabi işler tarifesindeki bedel karşılığında Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile yıllık olarak verilir.”

MADDE 9- Yönetmeliğin onbeşinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sekizinci fıkrasındaki düzenleme kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrasındaki düzenleme sekizinci fıkra olarak teselsül edilmiş ve dokuzuncu fıkra olarak aşağıda belirtilen yeni hüküm ilave edilmiştir.

            “Madde 15- (6) Evrakları uygun görülenlerin dosyaları, Daire Başkanı tarafından onaylanır ve ücrete tabi işler tarifesindeki devir bedelinin tahsilinden sonra Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü imzası ile Tahsis Belgesi düzenlenerek, hak sahiplerine verilir.
(8) Birinci derece yakınlar (kan-kayın hısımlığı ve evlatlık ilişkisi dâhil) ve eşler arasında gerçekleşecek devirlerde (ana-babadan çocuğa, çocuktan ana-babaya veya eşten eşe gibi) devir ücreti alınmaz.
(9) Birden fazla hisseli ortaklarda, ortaklar ile kooperatif üyeleri veya üçüncü şahıslar arasında yapılan devirler aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda;

a) İkiye bir veya daha fazla hisseli protokol imzalayan ortaklar arasındaki süresiz çekme kararı alınan ticari tahsisli plakaların devri halinde;
Ücrete tabi işler tarifesindeki devir bedelinin tahsilinden sonra Tahsis belgesi düzenlenerek, talep sahiplerine verilir. Noter aracılığı ile devir işlemi yapıldıktan sonra noter satış belgesi Daire Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek süresiz çekmede bulunan plakanın yeni hak sahibi bildirilir. Ticari tahsili plakanın süresiz çekme durumu devam eder.
 İkiye bir veya daha fazla hisseli protokol imzalayan ortaklar arasındaki aktif durumda bulunan ticari tahsisli plakanın devri halinde; Ücrete tabi işler tarifesindeki devir bedelinin tahsilinden sonra Tahsis belgesi düzenlenerek, talep sahiplerine verilir. Bu aşamadan sonra Devirler Başlıklı Madde 15 (7) hükümleri uygulanarak tescil işlemleri yapılır.
b) Taşımacı, sahip olduğu ticari tahsisli plakaya ait taşımacılık hakkını aynı kooperatif bünyesinde taşımacılık yapan üye ile ortaklardan birine veya üçüncü bir kişiye devretmesi durumunda ticari tahsisli plakayı devir alan hak sahibi ile Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Dönüşüm Protokolü hükümlerine göre yeni protokol imzalanır.”

MADDE 10- Yönetmeliğin onsekizinci madde birinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiştir.

            “Madde 18- (1) İcra yolu ile yapılan satışlarda aracın yeni sahibinin, yönetmelikte aranan şartları taşıması gerekir. Aracı alan, bu alımla birlikte ticari taşıma hakkı ve varsa M Plakanın da yeni sahibi olur. Bu durum İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir.”


MADDE 11- Yönetmeliğin yirminci madde dördüncü fıkrası aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiştir.

            “Madde 20- (4) Faaliyetine ara vermiş olanlardan, üçüncü fıkrada düzenlenen süreler içerisinde faaliyetine başlamayanların, ticari taşımacılık yapma hakları ile İliçi Yetki Belgesi, Çalışma İzin Belgesi ve varsa Ticari Tahsisli Plakası (M plaka)’nın iptali konusu UKOME kuruluna sunulur.”

MADDE 12- Yönetmeliğin geçici ikinci maddesi aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiştir.

            “Geçici Madde 2- Taşımacılık yapacak otobüslerle ilgili bu Yönetmelikle belirlenen yaş şartları ile teknik özellikler (GPS hariç), kırsalda taşımacılık yapan araçlarda 07.07.2018 tarihine kadar uygulanmaz.”  

MADDE 13- Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesi aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiştir.

            “Geçici Madde 3- (1) Taşımacılık yapacak minibüslerle ilgili bu Yönetmelikle belirlenen yaş şartları ile teknik özellikler (GPS hariç), kırsalda taşımacılık yapan araçlarda 07.07.2018 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 14- Yönetmeliğin geçici dördüncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici beşinci madde eklenmiştir.

            “Geçici Madde 5- (1) İliçi hatlarda D4 Yetki Belgesi almadan İl Trafik Komisyon Kararları ile taşımacılık yapanların (2015/92 sayılı UKOME kararı ile fiili olarak taşımacılık yapmadıkları için hakları sona erdirilenler hariç olmak kaydıyla), aşağıda belirlenen usullere uygun olarak İliçi Yetki Belgelerini almaları zorunludur.
(2) İlçeler arası taşımacılık yapan araç sahipleri, yönetmeliğin yayınlanma tarihinden itibaren en geç 01.03.2018 tarihine kadar EK 3’te gösterilen ve her araç için ayrı ayrı düzenlenen İliçi Yetki Belgesini alması zorunludur. İliçi Yetki Belgesi alacakların yönetmeliğin 8 inci maddesindeki belgelerle birlikte belediye müracaat etmesi ve Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücreti ödemesi zorunludur. 01.03.2018 tarihine kadar İliçi Yetki Belgelerini almayan taşımacıların, taşımacılık haklarının iptali konusu UKOME kuruluna sunulur.
İliçi Yetki Belgesi alacak taşımacılara ait araçların, TETUS Yönetmeliği hükümleri ve dönüşüm konusunda alınan UKOME kararlarında belirlenen teknik şartlara uygun olması zorunludur. Belirlenen şartlara uygun olmayan araçlar için İliçi Yetki Belgesi düzenlenmez. Araç dönüşümlerinde, İl Trafik Komisyon kararında belirlenen koltuk kapasiteleri, TETUS Yönetmeliği ve dönüşüm konusunda alınan UKOME kararlarına uygun olarak (belediye meclisince belirlenen bedeli alınmak kaydıyla) yeniden düzenlenir.
Taşımacıların hat, güzergâh ve ara durakları İl Trafik Komisyon Kararlarına göre İliçi Yetki Belgesine kaydedilir. Eşitlik, toplu taşımada erişilebilirliğin artırılması veya zorunlu nedenlerle hat, güzergâh ve ara duraklarda UKOME kararı ile değişiklik yapılabilir.
Y/D4 Yetki Belgesi kapsamında seriden plakalarla taşımacılık yapan araç sahiplerine “İliçi Yetki Belgesi” düzenlenebilmesi için Meclis tarafından belirlenen (M) serisi tasnifli plaka ücretinin yatırılması gerekmekte olup, İliçi Yetki Belgesi (M) seri plakalı araç üzerinden düzenlenir.
(3) Büyükşehir olmadan önce köy veya belde olup sonradan mahalleye dönüşen yerlerden kalkış yapan araç sahipleri; 07.07.2018 tarihine kadar 23.08.2017 tarih ve 2017/443 sayılı UKOME kararında belirtilen Geçici Güzergâh İzin Belgesi ile taşımacılık yapabilecekleri gibi, TETUS Yönetmeliği ve dönüşüm konusundaki UKOME kararlarına uygun araçları ile müracaat etmeleri kaydıyla ikinci fıkradaki düzenlemeye uygun olarak İliçi Yetki Belgesi de alabilirler. 07.07.2018 tarihine kadar İliçi Yetki Belgesi almayanların taşımacılık haklarının iptali konusu UKOME kuruluna sunulur.

MADDE 15- Yönetmeliğe geçici beşinci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici altıncı madde eklenmiştir.

            “Geçici madde 6- Şehiriçi ve ilçeler arası hatlarda toplu taşıma yapanlardan dönüşüm kapsamında protokol imzalayanlara, mevcut araçlarını yönetmelikte ve UKOME kararlarında belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri için 01.03.2018 tarihine kadar süre verilir. Bu süre içerisinde hak sahibi olanlara ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen ücretin bir defalık alınması kaydıyla 01.03.2018 tarihine kadar geçerli geçici çalışma izin belgesi ve güzergâh izin belgesi verilir. 31.03.2018 tarihine kadar yapılacak devir ve model değişiklik işlemlerinde, devir alan kişinin protokol imzalaması kaydıyla, bu yönetmelikle belirlenen yaş şartları ile teknik özellikler (GPS hariç) aranmaz.”

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik; Belediye Meclisinde kabul edilip kararın kesinleşmesi ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
  ANKET
Covid - 19 pandemisinin ülkemizde son zamanlarda yayılmasında birinci dereceden sorumlu sizce kimdir?
Gerekli önlemleri zamanında almayan yetkililer
Tedbirlere uymayan vatandaşlar
Her ikisi de
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya